THEATRUM MUDNI

Veletržní Palác, Národní Galerie, Praha – 27. 4.  2019

Theatrum Mundi je multimediální instalace a performance, která zachycuje vnitřní prostor
člověka a metaforicky také světa. Vytváříme dočasnou autonomní zónu, která existuje
zároveň konkrétně i virtuálně a jejíž tvar se neustále proměňuje. Dotýkáme se bezčasí, kde
ve stejnou chvíli probíhají různorodé procesy. Pracujeme s chaosem, který umožnuje
nečekaná spojení. Zajímá nás cykličnost času. Konec střídá začátek v nepravidelném rytmu.
Jedná se o experiment s fenoménem kolektivní performance v delším časovém úseku–
skupina lidí jako živý organismus, jako mraveniště po vzoru Komenského.