ANOTACE

Umění performance – nejvýraznější prostředek současného akčního umění navazující na happeningy, události a jiné aktivity, hraniční forma výtvarného umění, zaměřená přímo na tvůrčí čin v časoprostorové situaci, ve skutečném čase a přirozeném prostředí, intermediální projev spojující některé tradiční postupy divadelní, taneční, hudební, literární, výtvarné i architektonické, v současném vztahu akce–prostředí kladoucí důraz na nová média: video, počítače, komunikační technologie.

Cíle a úkoly:

Rozvíjí schopnosti kombinovat a integrovat různé výrazové prostředky v komplexní umělecké dílo. Poznávání a ovládání technik prezentace vede ke schopnosti kreativního vstupování a zasahování do skutečnosti.

V prvním ročníku je nutné zvládnout základní, řemeslné a technické znalosti a dovednosti.

Úkolem bakalářského studia je získat universální znalosti a zkušenosti v celé šíři oboru (v synestesii vizuální, zvukové, pohybové, slovesné, konceptuální) s pozorností ke vztahům iluze a reality, techniky a kreativity, vědění a intuice, tělesného a duchovního…

Cílem mistrovského studia je prohlubovat individuální specializaci a rozvíjet vlastní tvůrčí přístupy, vedoucí k samostatné umělecké praxi, s rozšiřováním vědomí souvislostí filozofických, politických, ekonomických, ekologických…

Obsahem doktorského studia by měl být interdisciplinární výzkum „multimediálních interakcí v informačním prostředí“, vztahů člověka a nových technologií, kde se divák–protagonista stává spoluautorem environmentálních proměn, hledající řešení nejen otázek jednotlivých disciplín současného vývoje mediálních umění, ale především způsobů jejich integrace do širší obecné životní praxe.

Získané znalosti a dovednosti – výstupy:

Atelier má v programu volnou uměleckou tvorbu, která se prezentuje především v galeriích, muzeích, veřejných a alternativních prostorech, usiluje především o kvalitu základní experimentace na exklusivní odborné úrovni, rozvíjí tvůrčí metody od senzace přes imaginaci a inspiraci až k intuici.