HODNOCENÍ ATELIEROVÝCH PRACÍ

zimní semestr 2018/19 – Ateliér Performance

hostem v komisi: Jan Symon

Tomáš Lorenc – Vyšší moc? (video, performance)

Eva Marie Růžena Sližová – sebestřednost a pokora; osobnostní integrita, priority (foto, performance)

Jana Rémanová – Karty (video)

Markéta Olšarová – Sledování (video)

David Čech – Procházka po Kraví hoře, Volání (video, performance)

Sandrine Amadou Titi – Akceptace (video, performance)

Hana Magdoňová – Mýthus o zrození La Gordy (performance)